برچسب: لوله باز کنی جلفا اصفهان

  • لوله کش جلفا اصفهان|09307616728

    لوله کش جلفا اصفهان لوله کش جلفا اصفهان تمام میلگرد در حال حاضر در این کشور وارداتی است. لوله کش محدوده  جلفا اصفهان اکثر آن‌ها از اندونزی و پس از آن استرالیا هستند. قیمت حتی بیشتر از قیمت بازار در ژاپن به دلیل وجود هزینه‌های حمل و نقل بالا است. طبق این پروژه، تخمین زده […]