لوله کش اردیبهشت اصفهان |09307616728

لوله کش اردیبهشت اصفهان

لوله کش اردیبهشت اصفهان
لوله کش اردیبهشت اصفهان

لوله کش اردیبهشت اصفهان

فقدان منابع و اغلب شهرداری‌ها را مجبور می‌کند تا بر روی جدی‌ترین مشکلات تمرکز کنند و عملکرد و وظایف مهم را نادیده بگیرند که تاثیرات بلند مدت دارند.

تاسیساتی اصفهان

این امر به نوبه خود منجر به زوال بیشتر ساختار  و مارپیچ رو به پایین ناکارآمدی  می‌شود.

وزارت امور آب این وضعیت را به طور واضح در رابطه با استراتژی مدیریت دارایی مدیریت دارایی به وضوح بیان می‌کند.

پول ذخیره‌شده در نگهداری دارایی‌ها هرگز ذخیره نمی‌شود. این دیدگاه کوتاه‌مدت است

که اغلب گفته می‌شود ناشی از سیاسی کوتاه‌مدت و فقدان ظرفیت و دانش در شهرداری است.

زمانی که زیرساخت مجاز به وخیم‌تر شدن است، می‌تواند به چرخه تبدیل شود.

نوسازی و نوسازی پرهزینه نیز لازم خواهد بود و برای تعمیر و نگهداری، پول کمتری وجود دارد.

لوله کش اب اصفهان

علاوه بر این، خراب‌شدن زیرساخت منجر به تحویل خدمات ضعیف و کاهش پرداخت توسط مصرف کنندگان می‌شود

که فقدان هزینه را تشدید می‌کند. دولت با یک بحران رو به رشد مواجه است مگر اینکه کاری انجام دهد.

عملیات و نگهداری چیست؟

هدف از سیستم توزیع آب ارایه یک شام مناسب و قابل‌اطمینان از آب سالم به کاربران خود است. عملیات و نگهداری آن فعالیت‌هایی هستند که برای تحقق پیوسته این هدف مورد نیاز هستند.

لوله کشی در اصفهان

تفاوت بین عملیات و نگهداری این است که عملیات شامل فعالیت‌هایی است

که برای تحویل خدمات ضروری است در حالی که تعمیر و نگهداری شامل فعالیت‌هایی است که سیستم را در شرایط عملیاتی خوب حفظ می‌کنند.

تعمیر و نگهداری شرایط سیستم، تعمیر، تعمیر و تعویض اجزای سیستم.

لوله کشی منطقه اردیبهشت اصفهان

زمانی که تعمیر و نگهداری قبل از یک عنصر سیستم انجام می‌شود برای جلوگیری از خراب‌شدن آن، نگهداری پیشگیرانه نامیده می‌شود.

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *